Kvinnogruppen : Det händer

– ett integrationsprojektKvinnor på ett asylboende utanför Uppsala har under våren arbetat skapande tillsammans med konstnärerna Moa Lönn och Elisabeth Bucht, i ett konstprojekt finansierat av Kulturnämnden i Uppsala. Glimtar av projektet ställs ut tre veckor i juni på Uppsala konstmuseum, i galleriet en halv trapp.Välkomna på vernissage på Uppsala konstmuseum onsdag den 1 juni kl. 16-17!Konstnärerna kommer även vidare att under en sommarvecka arbeta med konstkollo på asylboendet, tack vare finansiering från Uppsala konstmuseum och Kultur i länet.

det_hander_NY
”Det händer”:Under åtta veckor våren 2016 har kvinnor på ett asylboende utanför Uppsala arbetat skapande, tillsammans med Uppsalabaserade konstnärerna Moa Lönn och Elisabeth Bucht. Olika konstnärliga tekniker och material har introducerats och använts vid en träff per vecka. Mellan träffarna har det funnits en konstant tillgänglighet till framför allt textilt material, vilket utmynnat i mängder av både konsthantverks- och bruksföremål.Vid varje träff har även en stor mängd barn deltagit. Ibland har barnens aktivitet varit en helt egen och ibland har den varit likadan som de vuxnas. Vi har växlat mellan talat språk, bilder och kroppsspråk. Hjälpts åt att översätta för varandra. Arbetat både utom- och inomhus.Vi har under våren upplevt skratt och tårar, möten och avsked. Tagit del av mängder av berättelser om världen vi alla lever i idag – och sett att det är i våra skapande möten som ”det händer”. Vi hör ihop, vi vill bygga upp och skapa.

Moa Lönn och Elisabeth Bucht
Uppsala, våren 2016