Gestaltningsuppdrag Uppsala Kommun

Under 2017 arbetar jag med ett gestaltningsuppdrag på Danmarks förskola i Uppsala Kommun.