Pending Perceptions

Utställning på Barklund & Co i Aspudden, Stockholm.

I vårens utställning på Barklund & Co undersöker Moa Lönn frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar. Utställningen tar fasta på vardagens mänskliga tillstånd samt de ständigt pågående naturliga processer som omger och uppfyller oss.

 

I utställningen visas det nya verket ”Pending Perceptions” där konstnären riktar blicken kring seendets varseblivning. Vad vi ser och väljer att inte se. Hur förändringar i samhället stegvis och glidande blir en del av den vardagliga upplevelsen, och hur vi som människor gradvis väljer att sluta se eller möta blickar.

DSC_1874