BERGET, BLOMMAN OCH BOET

berget

GESTALTNINGSUPPDRAG FÖR UPPSALA KOMMUN
Invigdes på Danmarks förskola maj 2018.

Berget är en samlingsplats för fynd från skogen och gården. Ett berg brukar vara massivt och tungt. Detta berg är fyllt av hål där det finns platser för snigelskal, frön eller grankottar.
Skulpturerna är tillverkade på Alunda järngjuteri i gjutjärn.