Driver sedan 2013 frilans pedagogiska projekt i skolor och i olika samarbeten. Projekten har drivits i samarbete med Uppsala Konstmuseum och Evolutionsmuseum i Uppsala. Sedan augusti 2017 har jag flyttat till Södra Sandby utanför Lund och startar upp verksamheten i Skåne.

Gör leranimationprojekt med olika teman – allt ifrån klimatanimationer, filmer om skolors värdegrund eller bokstäver. Animationen som uttrycksmedel stimulerar barnens berättande, gestaltande och fyller också flera viktiga delar i läroplanen för grundskolan. I läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i ämnet svenska kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. Inom bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett inspirerande och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

På min vimeoprofil finns animationer från olika projekt: klicka här.

Här hittar du en länk till PDF-fil med mer information om : ANIMERALERA_moalonn

2016-11-28 10.48.59 ABC

ANIMERA LERA: KLIMATANIMATION

ÅK 4-9
Hur mår vår planet? Hur kan vi påverka makthavare, politiker och människor runtomkring oss?
Eleverna studerar klimatfrågan och tillämpar fakta i en kreativ process, för att påverka och förändra vår omvärld. Informativa filmer med fakta om klimatförändringarna och de risker de medför, tillsammans med förslag på samhälls- eller individbaserade åtgärder.

 

ANIMERA LERA: BOKSTAVSPARAD
FÖRSKOLEKLASS-ÅK 3
Vi leker med bokstäver och ljud genom leranimationer. Med rundade läppar skapas ljudet O och O-ord kan ta form som bilder eller bokstäver, som blir till meningar. Projektet kan tematiskt följa ämnen som klassen arbetar med, t ex kroppen, kretslopp eller årstidsväxlingar. Filmer kring skolans värdegrund, världens länder eller historiska gestalter.

2016-11-28 11.18.00

UPPLÄGG:

Träff 1: Moa Lönn, animatör och filmpedagog, besöker klassen med uppstart av projektet och kortfilmsvisning, 50 min.

Träff 2: Klassen tittar på en film med fördjupning inom temaområdet.

Träff 3: Planering på egen hand, ledd av klasslärare eller svenska/NO-ansvarig. Fördjupning kring frågeställning om fakta och lösning. Grupperna tar fram storyboards för varje kortfilm.

Träff 4 : Animationsdag (heldag, 5 h) med Moa Lönn. Klassen arbetar uppdelade i mindre grupper, tillverkar figurer och scenografi i lera och animerar. Vi läser in berättarröster och lägger på musik. I slutet av dagen tittar vi gemensamt igenom alla kortfilmer med projektor. I förskoleklass till åk 2 delas klassen i 2 grupper och som har Moa i halvklass under dagen.

Träff 5: Vid fler än 5 klasser från samma skola som deltar i projektet ordnas filmfestival (i anslutning till öppet hus el likn) på skolan.

 

KOSTNAD:

FORTBILDNINGSTRÄFF med uppstart samt workshop för lärarlaget 2,5 h 3500 kr

ANIMATIONSPROJEKT: 7000 kr /klass exklusive moms. Då ingår animationsutrustning med i-pads, strålkastare, stativ och allt material i form av modellera och papper samt webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Lund (enl överenskommelse).

Hösten 2014 gjorde en lärare i förskoleklass på en av uppsalas skolor denna fina film för att dokumentera klassens projekt tillsammans med mig.