Driver sedan 2013 frilans pedagogiska projekt i skolor och i olika samarbeten. Projekten har drivits i samarbete med Uppsala Konstmuseum och Evolutionsmuseum i Uppsala. Sedan augusti 2017 har jag flyttat till Södra Sandby utanför Lund och startar upp verksamheten i Skåne.

Gör leranimationprojekt med olika teman – allt ifrån klimatanimationer, filmer om skolors värdegrund eller bokstäver. Animationen som uttrycksmedel stimulerar barnens berättande, gestaltande och fyller också flera viktiga delar i läroplanen för grundskolan. I läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i ämnet svenska kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. Inom bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett inspirerande och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

På min vimeoprofil finns animationer från olika projekt: klicka här.

Exempel på upplägg av projekt från läsår 16/17

KLIMAT_UPPLAGG

 

 

Hösten 2014 gjorde en lärare i förskoleklass på en av uppsalas skolor denna fina film för att dokumentera klassens projekt tillsammans med mig.

 

ABCL