det_hander_NY

”Det händer” är ett konst- och integrationsprojekt som drivs av konstnärerna
Elisabeth Bucht och Moa Lönn.

Under våren 2016 finansierades projektet av Kulturnämnden, Uppsala Kommun.
Under sommaren 2016 genomförde vi en veckas konstkollo på boendet finansierat av Uppsala Konstmuseum och Kultur i Länet.

Under projektets gång har vi mottagit stora donationer av material från garnbutiken Yll och Tyll.

Hösten 2016 finansieras projektet ”Det händer: Ord” av Kultur och bildning, Landstinget i Uppsala län.
Våren 2017 fortsätter projektet med finansiering av Kulturnämnden, Uppsala Kommun.

https://dethander.wordpress.com/