berget

GESTALTNINGSUPPDRAG FÖR UPPSALA KOMMUN
Danmarks förskola 2018
Skultpturerna är tillverkade i gjutjärn på Alunda järngjuteri.
 Berget är en samlingsplats för fynd från skogen och gården. Ett berg brukar vara massivt och tungt. Detta berg är fyllt av hål där det finns platser för snigelskal, frön eller grankottar.