Beyond the Object –

Contemporary Nordic Ceramic Art

Medverkande konstnärer: Hedvig Winge (NO), Martin Woll Godal (NO), Ane Fabricius Christiansen (DK), Christin Johansson (DK), Ivana Králíková (SE), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Pauliina Pöllänen (FI), Erna E Skúladóttir (IS).

Curatorer: SLAM / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn (SE)
www.slamworks.se: videopresentationer och intervjuer med konstnärerna.

Vad kan samtida keramik berätta om, hur kan den se ut och vad kan den göra?

Facebook_Ad

Utställningen Beyond the Object visar stora rumsliga installationer, performance och verk som mer liknar processer och undersökningar än färdiga fysiska former. Konstnärerna verkar i ett utvidgat, experimentellt keramiskt konstfält i Norden. De utmanar vårt sätt att förstå lerans berättelser och möjligheter.

 

Koreografier för föremål, stillsamma ler-ritualer och arkitektoniska byggstenar är några exempel ur utställningen. Verk som utgår från keramiken som kulturbärare – vad det kollektiva minnet och samlandet står för idag, finns också här. Liksom ett utforskande av olika medvetandenivåer med hjälp av lera och verk som skapar sociala sammanhang som undersöker förhållandet mellan människa, material och platser.

Konstnärerna knyter också an till lerans ursprung, beståndsdelar och egenskaper på ett idémässigt plan tar med hjälp av geologi, mineralogi, historia, kropp och vidgar på så vis lerans konstnärliga fält. Det efemära och performativa finns med som en aspekt av hur en kan tänka cykliskt i förhållande till lera.

How better to know a place than to know the earth of a place? (Hur bättre känna en plats än att känna jorden på en plats?) frågade den amerikanska Earth Art-konstnären Michelle Stuart på 1960-talet då hon tog med sig jorden, själva marken in i gallerirummen och skapade en ny konstriktning. Likt Stuart har flera av konstnärerna i utställningen också försökt förstå platser genom att analysera jorden, leran och dess mineraler.

I Uppsala har många generationer präglats av tegel- och keramikbruket Ekebys närvaro i staden. Från 1880-talet då bruket grundades och senare av företaget Upsala-Ekeby, som tillverkade hushålls- och konstkeramik ända in på 1970-talet. Idag är leran inte så framträdande längre, den blottas vid byggen men har ingen roll som näring i staden. Kvar är minnen och berättelser om bruket och ett starkt intresse för de konstnärliga föremål som formgivits och tillverkats i staden.

I Beyond the Object har konstnärer från den experimentella keramikens fält skapat verk som i de flesta fall utvecklats i relation till Uppsala. Verkens historier speglar en ny tid och nya förhållningssätt till materian som ger insikter om det material som staden vilar på. Med leran som redskap växer historier om människans brukande av land, industri, hantverk, energi och spiritualitet fram.

 

Mer info finns på : www.slamworks.se

 

UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:

Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen – Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.