Boet

GESTALTNINGSUPPDRAG FÖR UPPSALA KOMMUN
Danmarks förskola 2018
Skultpturerna är tillverkade i gjutjärn på Alunda järngjuteri.

Skolan ligger nära Linnés Hammarby. På Linnés adelsköld finns de tre riken som Linné delade in världen i:  Växtriket, Djurriket och Stenriket. I mitten finns ägget ­ som ett tecken på liv. Boet är ett rede från djurens rike. Som en krans ­ en ring skapar det ett utrymme som bildar en form av en koja eller skydd. I boet kan du leka att du är ett djur kanske en fågel, snigel eller en orm som har boet som sin bostad.