Till det offentliga gestaltningsuppdraget för Uppsala Kommun, som invigdes vår 2018 producerade jag en bok till konstverken. Genom boken får barn och personal på förskolorna ta del av mitt ådéarbete, arbetsprocess och skissarbete. Hur skulpturerna växte fram idémässigt och i verksataden samt på gjuteriet. Verken lever vidare och min historia om hur de blev till finns med på förskolan. Uppsala Kommun beställde boken till de närliggande förskolorna så alla barn och personal känner till konstverken.