Moa Lönn arbetar med konst för Danmarks förskola. Förskolan ligger på gränsen mellan stad och landsbygd, namnet betyder gränsland. De omgivande miljöerna, historien runt platsen och barnens utforskande av naturen och omvärlden genom leken har varit viktiga utgångspunkter för arbetet.
Förskolan arbetar med ett treårigt projekt ”hur kan vi se och följa barns fascination, undersökande och berättande av naturens liv och död”
Förskolan ligger i närheten av Linnés Hammarby. När Linné var ung konstruerade han tre världar, djurriket, växtriket och stenriket. Det återfinns i Linnés adelssköld och i mitten finns ett ägg.

Moa Lönn skapar en plats på förskolan som utgår från dessa tre världar, fantasivärldar som kan vara med i barnens samlande och undersökande av naturen. Tre skulpturer inbjuder till lek och och synliggörande av årstidernas växlingar. Äggen från det pedagogiska arbetet placeras ut vid konstverket och i skogen och stigarna däremellan där barnen rör sig dagligen. De kommer att vara en del av platsen och ha sitt eget liv.

Våren 2018 installeras skulpturerna på förskolans gård.