HVILANS KOMPASS, GESTALTNINGSUPPDRAG FÖR FOLKHÖGSKOLAN HVILAN, 2018

Uppdraget består i att ta fram och gestalta ett konstverk i samband med Folkhögskolan Hvilans 150- års jubileum. Skolan är Sveriges första folkhögskola och gestaltningen ska visa vad skolan representerar idag och även vara en mötesplats för skolan.
Konstverket färdigställs under höst 2018 och invigs i nov 2018. Verket ”Hvilans kompass” tar sin utgångspunkt i vad det innebär att gå på en folkhögskola och utbilda sig. Att finna en riktning och en väg vidare i livet. Skolans elever har varit med och informerat konstnären om platser som är viktiga i världen, och de finns med i skulpturen i form av den mosaik på den bänk som också är en plats för att slå sig ner och att mötas på. På så vis utgör verket en tidsmarkör för de människor som befinner sig på skolan just nu i relation till omvärlden. Bänken görs i infärgad betong med stengodsmosaik och har golvvärme för uppvärmning under vinterhalvåret. Mönstret i mosaik knyter an och växelverkar mellan skånsk allmoge och världskulturer i form av mandala eller arabisk mosaik.