• OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Identitet i Fred
Samarbetsprojekt med författaren Kajsa Willemark.
”Som grund för osämja och krig finns nästan alltid identitet. Jag – den andre, vi – de andra. Vår tanke är att en harmoniskt relation till sin egen identitet är möjlig i en trygg miljö, men att vilken oskyldig identitet som helst på ett ögonblick kan förvandlas till en livshotande identitet. Vi har fotograferat och inter- vjuat människor på Uppsalas gator och kontrasterat citaten mot krigs- och konfliktcitat plockade ur medias nyhets- förmedling, där samma identiteter får förödande konsekvenser. Fotografierna är arrangerade utifrån gemensamma diskussioner om identitet, tillhörighet och vad klädsel kan signalera.”