• blomma
  • Bild1
  • Bild3
  • Bild2
  • IMG_2998
  • bird
  • land

Vi erbjuder elever i årskurs 3-9 att få lära sig mer om evolutionen genom leranimation och aktuell evolutionsforskning. Pedagog är Moa Lönn, konstnär och konsthantverkare, utbildad vid Konstfack. Precis som i en animation utgörs evolutionen av små förändringar som i ett händelseförlopp bildar en rörelse. I projektet får eleverna inblickar i olika perspektiv på naturen och dess sammansättning. Skapandet och den kreativa processen blir både ett sätt att bearbeta kunskapen om evolutionen och att ge nya perspektiv på den. Det tvärvetenskapliga projektet anpassas till respektive årskurs och länkas till kursplanerna i biologi, bild och svenska. Vi avslutar projektet med att visa alla elevers filmer tillsammans i en utställning på Uppsala konstmuseum.

Upplägg:
Besök på Evolutionsmuseet med visning, 60 min.
Inspirationsträff med Moa Lönn som berättar om sitt konstnärskap och ger exempel på olika typer av leranimation, 60 min
Utifrån studie- och handledarmaterial skissar eleverna tillsammans med lärare på filmens innehåll, 60 min.
Animationsworkshop med Moa Lönn, 120 min
Animationsworkshop med Moa Lönn, avslutning med filmvisning och återkoppling till evolutionen,120 min
Final: Visning av filmer på Uppsala konstmuseum tillsammans med andra skolor.
Pris: 7000 kr/skolklass. Max antal elever: 25
Material, handledningsmaterial, teknik och visningar ingår.

Projektet är ett samarbete mellan Moa Lönn, Uppsala Konstmuseum och Evolutionsmuseum i Uppsala.