Foto: Noak Lönn

Material Girls är Moa Lönn, Maria Johansson och Joanna Günther. Material Girls jobbar
som individuella konstnärer/ formgivare/ designers samt i grupp och i projektform. Vi träffades under vår utbildning på Konstfackskolans institution för Keramik och Glas.

Vi vill föra det nya konsthantverket vidare och söka nya vägar för uttryck inom material och idéer. Vi utgår från att arbetet skall vara lustfyllt och på så vis förmedlas intryck, uttryck, känslor, förståelse, komik och tragik till betraktaren.