Om

Material Girls är en plattform för tre individuella konstnärskap
där diskussionen ständigt omformar grunden för samarbetet.


Joanna Günther
www.joannagunther.se


Moa Lönn

www.moalonn.com


Maria Johansson

www.mariajohansson.se